Wordless Wednesday – Happy Birthday Dog

wpid-Dog_Happy_On_Birthday-2012-05-9-06-55.jpg

signature